Cheung Mei Wah

Name: Cheung Mei Wah
City: Hong Kong
Province/State: Hong Kong
Country: Hong Kong
Website URL: www.wustyle.com.hk
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Discipleship year: 2011
School: Wu's Tai Chi Chuan Academy, Hong Kong
Disciple status: Teaching Disciple