Yong Khee Teik

Name: Yong Khee Teik
City: Penang
Country: Malaysia
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu
Discipleship year: 2009
School: Penang Jian Chuan Koong Jee Tai Chi Physical Culture Associagtion