Chow Lee Yim Lan, Ellen

Name: Chow Lee Yim Lan Ellen                                                                                        
City: Hong Kong                                                                                 
Province: Hong Kong
Country: Hong Kong
Disciple of: Grand Master Eddie Wu Kwong Yu 
Discipleship year: 2011
Disciple Status: Teaching Disciple
School: Wu's Tai Chi Chuan Academy, Hong Kong